گوناگون

سحری چی بخوریم ؟ | هرگز این غذاها را در سحر نخورید

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درخصوص وعده غـذایی‌ سـحری در ماه مبارک رمضان توصیه‌هایی کرد که در ادامه می‌خوانید.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از وبدا، دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره نکـات مهم تغذیه‌ای در وعـده سـحر گفت: در وعده سحر از غذاهای‌ کم‌حجـم‌ و غنـی‌ از مـواد مغـذی‌ کـه‌ کـم‌ نمـک‌، کـم‌ چـرب و کـم‌ شـیرین‌ هسـتند اسـتفاده شـود. اصـولا مصرف زیاد قند، نمک‌ و چربی‌ موجب‌ تضعیف‌ سیستم‌ ایمنی‌ بدن می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: مصرف مواد غـذایی‌ شـیرین‌ در وعـده سـحری‌ توصـیه‌ نمی‌شـود. مـواد غـذایی‌ شـیرین‌ بـا تحریـک‌ انسـولین‌ و ورود سریع‌ قند خون به‌ داخل‌ سلول‌ها و در نتیجه‌ افت‌ قند خون موجب‌ گرسنگی‌ زودرس می‌شود.

عبداللهی با بیان این‌که در وعده سحری مقــدار مناســبی‌ از ســبزی‌هــای‌ مختلــف‌ (ســبزی‌ خــوردن و ســالاد) مصــــرف شــود، تاکید کرد: با توجه‌ به‌ این‌که کـم‌ آب شـدن بـدن و خشـکی‌ گلـو می‌توانـد زمینـه‌ را بـرای‌ ابـتلا بـه‌ کوویـد ١٩ فـراهم‌ کنـد، در وعــده ســحر ســبزی‌هایی کــه‌ آب بیشــتری‌ دارنــد و در طــول روز از تشــنگی‌ و کــم‌ آبــی‌ بــدن جلــوگیری‌ می‌کننــد، مثل‌ کاهو، خیار و گوجه‌ فرنگـی‌ مصـرف شـود.

وی در ادامه گفت: نوشـیدنی‌های خیلـی‌ شـیرین‌ مثـل‌ نوشـابه‌های گـازدار، شـربت‌ها و چای‌ خیلـی‌ شـیرین‌ و چـای‌ پررنـگ‌ هـم‌ موجـب‌ تشـنگی‌، خشـکی‌ دهـان و گلـو در طـول روز می‌شـوند و توصـیه‌ می‌شود در وعده سحر مصرف نشـوند. چـای‌ پررنـگ‌ بـه‌ ایـن‌ دلیـل‌ کـه‌ مـدر اسـت‌ می‌توانـد موجـب‌ دفـع‌ آب بـدن و کم‌ آبی‌ در طول روزه‌داری‌ شود.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: غــذاهای‌ پرپــروتئین‌ مثــل‌ انــواع کبــاب، جوجــه‌ کبــاب، مــاهی‌ و غــذاهای‌ خشــک‌ و پــرروغن‌ مثــل‌ کتلــت‌ و کوکــو، سوســیس‌ و کالبــاس، پیتــزا، کلــه‌پاچــه‌ و هــمچنــین‌ غــذاهای‌ چــرب و ســرخ شــده و پــر ادویــه‌ موجــب‌ احســاس تشنگی‌ و خشکی‌ دهان در طول روز می‌شـوند. به‌ویژه در شـرایط‌ فعلـی‌ کـه‌ بـا شـیوع بیمـاری‌ کوویـد ١٩ مواجـه‌ هستیم، بهتر است در وعده سحر مصرف نشوند به طور کلی غذاهای ساده و سبک مثل انواع پلو و خورش در حجم کم (برای افرادی که فعالیت بدنی بیشتری در طول روز دارند) و یا غذاهای سبک‌تر شبیه وعده صبحانه (برای افرادی که در طول روز فعالیت کمی دارند) برای بعد سحر می‌تواند مناسب باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا